Politika zasebnosti

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov

v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679

Na tej strani so opisani načini obdelave osebnih podatkov uporabnikov, ki si ogledujejo spletno mesto družbe GAL Carso – LAS Kras, ki je dostopna na naslednjem naslovu: trieste.green

Te informacije se ne nanašajo na druga spletna mesta, strani ali spletne storitve, do katerih je mogoče dostopati prek hiperpovezav, in so morebiti objavljene na spletnih mestih, za katera GAL Carso – LAS Kras nikakor ni odgovoren.

Upravljavec podatkov

Upravljavec podatkov je GAL Carso – LAS Kras v osebi zakonitega zastopnika pro tempore s sedežem v Trstu, Trg Vittorio Veneto 4, 34132 Trst, e-pošta: [email protected].

Vrsta obdelovanih podatkov in namen obdelave

Navigacijski podatki

Informacijski sistemi in softverski postopki, na katere se opira delovanje tega spletnega mesta, med normalnim delovanjem pridobivajo nekatere osebne podatke, katerih posredovanje je implicitno pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

Gre za informacije, ki se ne zbirajo z namenom, da bi bile povezane z identificiranimi uporabniki, vendar zaradi svojega značaja – prek obdelav in povezave s podatki v lasti tretjih oseb – lahko omogočajo identifikacijo uporabnikov.

Ta kategorija podatkov vključuje: naslove IP ali imena domen računalnikov in terminalov, ki jih uporabljajo uporabniki; naslove zahtevanih virov v zapisu URI/URL (Uniform Resource Identifier / Locator); čas zahteve; način, uporabljen pri oddaji zahteve na strežnik; velikost datoteke, pridobljene kot odgovor;

številčno kodo, ki označuje stanje odziva strežnika (uspešen, napaka itd.); druge parametre, povezane z operacijskim sistemom in uporabnikovim IT okoljem.

Ti podatki, potrebni za uporabo spletnih storitev, se obdelujejo tudi za pridobitev statističnih informacij o uporabi storitev (najbolj obiskane strani, število obiskovalcev glede na časovno režo ali dan, geografska območja izvora itd.) in za preverjanje pravilnega delovanja ponujenih storitev ter se takoj po obdelavi izbrišejo.

0
Vaš voziček
[]